Về Lữ Việt Long

Họ Tên: Lữ Việt Long
Sinh : 12/1983
Giới Tính: GAY
Địa chỉ: Hồ Bá Kiện p15, Quận 10, Sài Gòn
Biệt Danh: Long Nhớt, Long HiFi, Long Bóng

Trình Độ Học Vấn: 
Cấp 1: Tô Hiến Thành, p15, quận 10
Cấp 2: Lương Thế Vinh, quận 10
Cấp 3: Nguyễn Khuyến, Quận 10
học Trung Cấp: Kế Toán (không tốt nghiệp)
học Tại Chức tại Đại Học Kinh Tế (không tốt nghiệp)

Nghề Nghiệp: Kinh Doanh Sim Số, Dầu nhớt, Kinh doanh đa cấp bất động sản

Chức vụ:
+ Giám đốc Công ty cổ phần Sim Số Lữ Việt Long
+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thế Giới Nhớt
+ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh