Các câu nói bất hủ

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu


Tong Thong Nguyen Van Thieu

  1. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm!
  2. Đối với Cộng sản Việt Nam không có hội đàm/thương thảo, mà chỉ có đem bom ném lên đầu chúng nó!
  3. Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng
  4. Đất nước còn, còn tất cả; Đất nước mất, mất tất cả.
  5. Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!
  6. Nếu họ (Mỹ) muốn ám sát tôi thì cũng dễ thôi. Rồi sau đó cứ việc đổ cho Việt Cộng hoặc là do âm mưu đảo chính
  7. Sống không có tự do là đã chết.

Tổng Thống Trần Văn Hương


Tong Thong Tran Van Huong

GS Trần Văn Hương

Tong Thong Tran Van Huong

Tôi xin hứa với anh em ... tất cả ở trong trong quân đội là ... ngày nào anh em còn chiến đấu, tôi luôn luôn đứng bên cạnh anh em và ngày nào, chẳng may, mà đất nước không còn... thì cái nắm xương khô của tôi sẽ nằm bên cạnh đống xương của tất cả anh em chiến sĩ. Đó là cái nguyện vọng tha thiết của tôi, suốt cả đời tôi.